Áåëàðóñü . Ôàêòû

Стэнаграма інтэрв'ю намесніка Міністра замежных спраў Беларусі Я.Шэстакова інфармацыйнаму агенцтву «Прэнса Лаціна» (3 чэрвеня 2016, г.Гавана)