Размер шрифта:

Стенограмма подхода к прессе Министра иностранных дел Республики Беларусь В.Макея по итогам встречи с Министром иностранных дел Республики Польша В.Ващиковским (10 октября 2016 г., г.Варшава)

Шаноўны спадар Міністр, шаноўнае спадарства!

Перш за ўсё я хацеў бы падзякаваць майму калегу спадару Вітальду Вашчыкоўскаму за запрашэнне наведаць Варшаву і за цёплы гасцінны прыём, які быў аказаны беларускай дэлегацыі.Сапраўды сімвалічна, што мы сустракаемся ў дзень, калі 25 гадоў таму была падпісана дэкларацыя аб добрасуседстве, узаемаразуменні і супрацоўніцтве. Прынцыпы, якія выкладзены ў гэтай дэкларацыі, гэта прынцыпы раўнапраўя, павагі да суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці, неўмяшання ва ўнутраныя справы і свабоды выбару грамадска-палітычных сістэм – гэтыя прынцыпы не падлягаюць сумненню і не трацяць сваёй актуальнасці і па сягонняшні дзень.

І я павінен сказаць, што наша сягонняшняя размова была вельмі шчырай, адкрытай. І мы не хавалі адзін ад аднаго тыя праблемныя пытанні, якія яшчэ існуюць у нашых адносінах, наадварот, мы стараліся выпрацаваць сумесны падыход да вырашэння гэтых праблем, гэтых пытанняў.

Сягоння мы са спадаром Міністрам падвялі вынікі першых трох кварталаў 2016 года, якія былі сапраўды вельмі плённымі фактычна ва ўсіх сферах з пункту гледжання актывізацыі беларуска-польскіх адносін. Спадар Міністр ужо пералічыў некаторыя з іх. Адбылася серыя візітаў у Беларусь польскіх міністраў, намеснікаў міністраў, прадстаўнікоў розных дзяржаўных і недзяржаўных устаноў, і наадварот, адбыўся шэраг візітаў беларускіх партнёраў у Рэспубліку Польшча.

Мы супрацоўнічалі актыўна ў галіне замежных спраў, сельскай гаспадаркі, аховы прыроды, інфраструктуры і будаўніцтва, унутраных спраў, лясной гаспадаркі і іншых сферах.

Упершыню за шмат гадоў устанавілася паўнацэннае міжпарламенцкае супрацоўніцтва – гэта вельмі важна. Актыўна працуюць міжурадавыя камісіі і галіновыя рабочыя групы. Як казаў спадар Міністр, падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне адукацыі, зараз працуем над ратыфікацыяй гэтага пагаднення.

Хачу падкрэсліць адназначна, што мы мяркуем захаваць гэтую пазітыўную тэндэнцыю ў нашых адносінах і ў наступным годзе.

З гэтай мэты мы з маім калегам абмяркоўвалі шэраг пытанняў, якія нам давядзецца вырашаць ужо ў наступным годзе. Гэта былі пытанні і двухбаковага супрацоўніцтва, і супрацоўніцтва ў рэгіянальным фармаце, пытанні, якія датычацца будучыні ініцыятывы “Усходняе партнёрства”, і цэлы шэраг іншых.

Хачу падкрэсліць, што размова была адкрытая і шчырая. Зразумела, у некаторых накірунках у нас захоўваюцца розныя пункты гледжання. Ведаеце, што тычыцца нашых двухбаковых адносін, то тут у нас няма ніякіх праблем. Мы выказваемся за тое, каб і надалей развіваць і ўмацоўваць наша двухбаковае супрацоўніцтва ва ўсіх галінах і сферах.

Я ўпэўнены, што ў цяперашні час Беларусь і Польшча перажываюць гістарычны момант пераходу ў новую фазу двухбаковых адносін, у якім больш не будзе месца недаверу, канфрантацыі, інтрыгам, састарэлым стэрэатыпам і нейкім ідэалагічным забабонам.

Таму хацеў бы яшчэ раз падзякаваць спадару Міністру за такую шчырую атмасферу і сумесную працу.

«TVP Info»: Обсуждались ли вопросы безопасности в регионе?

В.Макей: Конечно, в ходе наших переговоров мы уделили большое внимание и значительное время вопросам безопасности в европейском регионе. Обе стороны высказали свои точки зрения на происходящее в нашем регионе. Беларусь, которая в своем прошлом в значительной мере потерпела – впрочем как и Польша – от различных войн, категорически выступает против силового военного решения того или иного вопроса, той или иной проблемы. Мы негативно оцениваем происходящее сейчас в нашем регионе. Негативно в том плане, что мы считаем, что гонка вооружений, которая уже обозначилась, происходящее накопление дополнительных воинских контингентов на востоке и на западе не способствует большей безопасности в регионе. Мы не хотели бы, чтобы эти события привели к образованию новых разделительных линий, усилению этих линий. Наоборот, мы хотели бы, чтобы между НАТО и Россией был очень открытый, транспарентный и искренний диалог. К сожалению, нет пока искреннего диалога между геополитическими игроками, между США и Россией, между НАТО и Россией. И мы считаем, что это одна из главных проблем. Должен быть диалог для того, чтобы была возможность обсуждать открыто и транспарентно те проблемы, которые существуют в той или иной сфере наших отношений. Мы, конечно же, не приветствуем дополнительное размещение контингента войск НАТО в Польше и балтийских государствах. Но мы понимаем, что не можем предотвратить эту тенденцию и стараемся понять логику наших польских и прибалтийских партнеров. Нам не хочется верить, что НАТО имеет в своих планах совершить какую-то агрессию в отношении Беларуси, отнюдь, нет. Мы надеемся, что эти времена ушли в прошлое. Но, тем не менее, мы тоже думаем о повышении боеготовности наших вооруженных сил, о принятии на вооружение новых систем вооружений и т.д. Мы не воспринимаем то, что происходит сейчас в Польше и балтийских государствах как прямую военную угрозу для Беларуси, но мы считаем это определенным вызовом и думаем о методах адекватного реагирования на эти угрозы.

«Белсат»: На фоне теперешнего острого конфликта с Москвой имеет ли Беларусь намерение развернуться на Запад и начать более тесное сотрудничество с Евросоюзом, в частности, с Польшей?

В.Макей: Вы знаете, мы с Россией являемся очень тесными партнерами и союзниками. Заключено более 200 различных межправительственных, межгосударственных и региональных соглашений и договоров во всех сферах – начиная с политической, экономической и заканчивая военной. К сожалению, и в прошлом, и сейчас случаются определенные конфликты, определенные проблемные ситуации в наших отношениях. В первую очередь это связано с вопросом торгово-экономического сотрудничества, с вопросами поставок газа и нефти и др. В прошлом были «сахарные» и «молочные войны». Мы, конечно же, понимаем подоплеку, которая скрывается за этими конфликтами. Но хочу однозначно заверить, что мы всегда исходили из того, что проблемы должны решаться и, тем более, проблемы между близкими партнерами и союзниками. Мы думаем, что и сейчас эти вопросы будут решены. Что касается принципиальных наших подходов, мы не собираемся отрываться от России. Мы понимаем, что в экономическом плане Беларусь достаточно сильно зависит от этого, но мы хотим уйти от этой сильной зависимости, быть менее зависимыми от одного государства, что особенно ущербно в периоды финансово-экономических кризисов. Мы были свидетелями этого. Но это не значит, что мы намерены разорвать все связи с нашим главным союзником и партнером. Наоборот, мы намерены эти связи укреплять, но одновременно мы считаем, что в наших национальных интересах развитие нормальных добрососедских отношений с нашими западными партнерами, со странами Европейского союза, с Европейским союзом в целом, да и с другими геополитическими игроками – с Соединенными Штатами Америки, с другими центрами силы, с Китаем и рядом других стран. Поэтому, если мы и выстраиваем наши отношения с Европейским союзом, с Китаем или с Россией, то ставим их не в ущерб другим партнерам или не за счет других партнеров. Мы хотим найти разумный, позитивный баланс в отношениях со всеми дружественными странами и континентами.

Телеканал ОНТ: Вы уже упомянули направления, по которым сегодня развивается польско-белорусское сотрудничество. Не могли бы Вы более подробно рассказать, какие из них наиболее актуальные и какие возможности они перед нами открывают?

В.Макей: Мы касались вопросов торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Не скажу, чтобы мы углублялись в детали, но говорили о направлениях развития нашего взаимодействия. Мы договорились о том, что мы создадим максимально благоприятные условия для проведения заседания совместной Межправкомиссии, которая состоится 24 октября этого года в Минске и сделаем все для того, чтобы работа этой комиссии была нацелена на получение конкретных результатов.

У нас есть договоренности о тесном сотрудничестве во всех сферах без исключения – в сельском хозяйстве, в промышленности. Мы очень много говорили о совместном участии Беларуси и Польши в реализации глобальных проектов и инициатив, которые выдвинула Китайская Народная Республика – инициатива «один пояс – один путь». Я убежден, что здесь у нас еще непочатый край работы. Мы договорились о конкретных направлениях взаимодействия в этой сфере.

Мы исходим из того, что Беларусь и Польша, несмотря на то, что они находятся в разных интеграционных объединениях, должны рассматривать это не как помеху для своего сотрудничества, а наоборот, как поиск новых возможностей. Польша, более тесно работая в Беларуси, будет иметь возможность выхода на 170-миллионный рынок потребителей Евразийского экономического союза. Мы, работая более тесно в Польше, будем иметь возможность выхода на огромный рынок ЕС с 500 миллионами потребителей.

Уже сейчас в Польше присутствуют порядка 17 представительств различных белорусских предприятий, в Беларуси – 350 предприятий с польским капиталом.

Мы договорились, что на предстоящем заседании Межправкомиссии мы очень детально обсудим все эти вопросы и примем решения по конкретным проектам и направлениям деятельности.

Дипмиссии Беларуси за рубежом

Все дипмисии Иностранные дипмиссии в Беларуси
Перейти

Видео МИД

Архив

Официальные интернет-ресурсы

Президент Республики Беларусь

www.president.gov.by

Совет Министров Республики Беларусь

www.government.gov.by

Совет Республики

www.sovrep.gov.by

Палата представителей

www.house.gov.by

Официальный сайт Республики Беларусь

www.belarus.by

Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022

www.tibo.by

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

www.ncpi.gov.by

Портал информационной поддержки экспорта Export.by

www.export.by

Белорусская торгово-промышленная палата

www.cci.by

Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛ

www.торги.бел

Правовой форум Беларуси

www.forumpravo.by

Национальное агентство инвестиций и приватизации

www.investinbelarus.by

Национальное агентство по туризму

www.belarustourism.by

Белорусская универсальная товарная биржа

www.butb.by

Информационно-аналитический портал Союзного государства

www.soyuz.by

Телеканал «Беларусь-24»

www.belarus24.by

Радиостанция «Беларусь»

www.radiobelarus.by

Дипсервис

www.dipservice.by

Главное хозяйственное управление

www.bc.by

Электронная торговая площадка “TradeBel”

www.tradebel.com

Национальная академия наук Беларуси

www.nasb.gov.by

Министерство образования Республики Беларусь

www.edu.gov.by

Министерство природных ресурсов Республики Беларусь

www.minpriroda.gov.by

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

www.minzdrav.gov.by

Министерство экономики Республики Беларусь

www.economy.gov.by